Statistieken
63
0
63
63
0
24
1137
Aantal per klasse
4
3
9
9
10
5
13
10
Aantal per vereniging (>1)
14
10
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Algemene informatie OZK 2016

Laatste nieuws en mededelingen

 • Alle uitslagen en eindstanden van 2016 zijn verwerkt, alsmede ieders Persoonlijk Historie
 • De uitslagen tussen spelers met een bondsnummer zijn opgestuurd naar de NTTB, ter verwerking voor de ELO-ranglijst, mogelijk met bonus-punten voor de wedstrijden in de (halve) finales. De verwachting is dat de wedstrijden per 5 april zichtbaar zijn.

Datum, tijden en locatie

Op 19 maart 2016 zullen wederom de Open Zeister Kampioenschappen (OZK) tafeltennis worden gehouden.
Het toernooi begint om 10:00 uur. De zaal is open vanaf 9:00 uur. Iedereen wordt verzocht zich uiterlijk 9:30 uur gemeld te hebben bij de organisatie.

Het adres is Gunninglaan 1, Zeist. Zie ook de website van zttv.

Deelname

Inschrijven

Deelname staat open voor alle senioren.

Jeugdspelers die minimaal 25% landelijk A of 75% Landelijk B in het najaar hebben gespeeld mogen ook inschrijven.

Inschrijven kan uitsluitend via deze website. Het maximum aantal deelnemers dat direct toegelaten wordt is 71. Wie inschrijft als dit maximum bereikt is komt op de reservelijst.

Na aanmelding wordt op de bevestigingspagina aangegeven in welke ratingklasse de deelnemer op de OZK zal spelen. Dit is onder voorbehoud, aangezien de ratinggrenzen nog kunnen wijzigen (zie verderop).

Daarnaast ontvangt de deelnemer een e-mail met de bevestiging van de inschrijving (deze komt mogelijk in de map spam of in de map ongewenste items - controleer deze als de mail niet ontvangen lijkt).

Op de bevestigingspagina en in die mail staat ook een link naar een pagina waar de ingevoerde gegevens achteraf (nogmaals) gecontroleerd kunnen worden. Via die pagina kunnen ook de gegevens gewijzigd of de inschrijving ongedaan gemaakt worden. Bewaar deze link totdat de mail met de link ontvangen is, het is nodig om later nog af te kunnen zeggen of de inschrijving te corrigeren. Is er geen e-mail ontvangen, controleer dan via de genoemde link het ingevulde e-mailadres.

Inschrijven

Betaling

Betaling is voor het eerst dit jaar vooraf. Alleen daarmee ben je definitief toegelaten tot het toernooi. Op de pagina Deelnemers kan men zien of de betaling is ontvangen en verwerkt.

Het inschrijfgeld bedraagt 8,- p.p. en dient, mits men niet op de reservelijst is gekomen, meteen bij inschrijving overgemaakt te worden:

Rekening NL91 INGB 0009 0705 98 t.n.v ZEISTER TAFELTENNISVERENIGING o.v.v. OZK 2016 + naam en vereniging

Is het toernooi vol en kom je op de reservelijst, dan hoef je nog niets over te maken. Betaling hoeft dan pas bij toelating.

Inschrijving, zodra men toegelaten is, verplicht tot betaling.

Reservelijst en Wild Cards

De organisatie bepaalt bij afzeggingen wie doorschuiven van de reservelijst naar de lijst met toegelaten spelers. Dit gebeurt aan de hand van diverse criteria (niet in deze stricte volgorde, alle criteria wegen mee):

In principe wordt de eerstvolgende op de reservelijst doorgeschoven, voor zover er ruimte is binnen de poules (dat kan dus afhangen van wie er zich afgemeld heeft). Als hiervan afgeweken wordt, dan wordt dit bij de doorgeschoven speler aangegeven met de term Wild Card.

Het absolute maximum aantal deelnemers, bij een ideale verdeling van de spelers over de groepen, is 72.

Klasse-indeling, nieuwe rating

Er wordt gespeeld voor prijzen in de volgende ratingklasses: 'Topklasse', Hoofklasse en 1e t/m 6e klasse.
Als er te weinig deelnemers zijn in de hoofdklasse, dan wordt deze samengevoegd met de Topklasse.

Er wordt gewerkt volgends het nieuwe ratingsysteem. De rating op het moment van inschrijven wordt aangehouden.
Voor jeugdspelers wordt de officiele rating echter door de organisatie handmatig aangepast, omdat in het nieuwe systeem deze in vergelijking met de senioren te laag is.

De ratinggrenzen zijn, zeer onder voorbehoud nog, als volgt:

6e klasse : t/m 799
5e klasse : 800 - 949
4e klasse: 950 - 1099
3e klasse: 1100- 1249
2e klasse: 1250 - 1364
1e klasse : 1365 - 1514
Hoofdklasse : 1515 - 1649
Topklasse : vanaf 1650

Toernooisysteem en prijzen

Systeem

Er wordt in eerste instantie volgens het Zwitsers Systeem gespeeld in twee of drie poules, bestaande uit alle spelers uit aangrenzende klasses. Men speelt dus ook tegen spelers uit andere klasses. Er wordt gespeeld volgens best-of-five.

Bij het Zwitserse Systeem bepaalt de computer na elke ronde de indeling, afhankelijk van de uitslagen. Hoe meer je wint, hoe sterker je tegenstanders. De stand wordt bepaald door het aantal gewonnen wedstrijden en (indien gelijk) de sterkte van de tegenstanders tot dan toe.

Mogelijke poulesamenstellingen (tussen haakjes het aantal deelnemers tot nu toe):

 • Top- en 1e klasse (16)
 • 2e, 3e en 4e klasse (24)
 • 5e en 6e klasse (23)
 • Top- en 1e klasse (16)
 • 2e en 3e klasse (19)
 • 4e, 5e en 6e klasse (28)
 • Top-, 1e klasse en 2e klasse (25)
 • 3e en 4e klasse (15)
 • 5e en 6e klasse (23)

De ratinggrenzen kunnen nog licht wijzigen, waardoor de aantallen per klasse veranderen.

Vervolgrondes

Na afloop van deze poules (ca. 16:30 uur) wordt er voor de hoofdklasse t/m de 6e klasse door de beste vier per klasse kruisfinales en vervolgens een finale gespeeld. Als er echter minder dan vier deelnemers in een klasse zijn, dan zijn er geen halve finales in die klasse en wordt er alleen door de beste twee een finale gespeeld.

Als er te weinig deelnemers zijn in de hoofdklasse, dan wordt deze samengevoegd met de Topklasse.

Als iemand bij de beste vier van een hogere klasse eindigt, dan mag hij/zij voor de prijzen in de klasse gaan (indien gewenst), maar dan niet meer spelen in de halve finales van de eigen, oorspronkelijke klasse.

Daarnaast worden door de beste vier in de sterkste poule (ongeacht de klasse) gespeeld om de titel Open Zeister Kampioen (Algemene klasse). Als iemand uit een lagere klasse dan de topklasse bij de beste vier eindigt, mag hij/zij in beide klasses de halve finales spelen.

Verenigingsbeker

Verder is er een wisselbeker voor de 'beste' vereniging. Deze wordt berekend door het aantal gewonnen wedstrijden te delen door het aantal deelnemers, waarbij er minimaal door 4 wordt gedeeld.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Martijn Grimme: info@openzeister.nl